Wie:          Visvereniging Eemsvissers
Wat:          Gezamenlijke Viswedstijd
Waar:        Eems en Dollard
Wanneer:  Zaterdag 15 december 2018

Aanvullende informatie t.a.v. viswedstijd:

1.Tijdbalk
  a. Zaterdag 01 december: uiterlijke datum opgave.
  b. Vrijdag 14 december 18:00: bericht doorgang wedstijd.
  c. Zaterdag 15 december.
        i.   08:30 Kantine Neptunes open.
        ii.  09:00 Inschrijven, koffie, ondertekenen afstandsverklaring, betalen inschrijfgeld en uitleg wedstijd reglement.
        iii. 09:30 Vertrek uit haven.
        iv. 11:00 Aanvang vissen.
        v.  15:30 Einde vissen.
        vi. 17:00 Prijsuitreiking.
        vii.18:00 Afsluiting.

Zaterdag 15 december 2018.
Gezamenlijke Viswedstijd

"De Eemsvissers"
Copyright © 2015/2018 De Eemsvissers.