Viswedstrijd Zeehengelsportvereniging “ de Eemsvissers”.


Wedstrijdinformatie:

Zaterdag 20 april 2019

OPGAVE via e-mail: secretaris@eemsvissers.nl

● Getij Delfzijl 20-04-2019 laag: 7.46uur.  hoog: 13.56uur.
● Waar: Restaurant de Boegschroef te Delfzijl naast onze haven.
● 7.00uur: koffie/ inschrijven, ( formulier van deelname) inschrijfgeld voldoen. 7.45uur sluit inschrijven.
● Inschrijfgeld: Euro 7.50 per deelnemer.
● De wedstrijdcommissie verstrekt voor deze dag een bootnummer.

● ​Wedstrijdregelement:
● De organisatie behoudt zich het recht voor om ook op de wedstrijddag te beslissen of doorgang plaats kan vinden,
weersomstandigheden, etc.
● Scheepsvaart regelementen V. B. A (voorheen B.P.A) en Eems / Dollard zijn uiteraard van toepassing.
● Voor walstation Dollard: Marifoonkanaal :VHF 21. In Zeehavenkanaal :VTF 3.
● Onderlinge schip tot schip communicatie VHF 77.
● Viswedstrijd vindt plaats in het gebied tussen : Groene ton D7 aan de Oostzijde en Groene ton Eems 45 aan de Noord westzijde.
(zie kaart) deze ontvangt u bij het inschrijven.
● Er wordt uitsluitend tijdens ankeren gevist, het is toegestaan om zich tijdens de wedstrijd te verplaatsen.
● Minimumafstand tussen deelnemende boten 50 meter.
● Vertrek uit haven rond 8.oo uur.
● Tijden wedstrijd: aanvang 9.15 uur tot 14.00 uur. Om 15.15uur dient u weer in de haven te zijn. Er wordt door de organisatie een begin
en eind bericht gegeven per marifoon, VHF 77. En per hoorn, 1 stoot van 4 seconden.
● 2 hengels p.p. max 3 haken per hengel.
● Bij meer deelnemers per boot: gevangen lengte vis delen door aantal deelnemers.
● Alle gevangen maatse vis ( Schar en Bot minimaal 23 cm!) wordt bij terugkomst in de haven gemeten. Vanaf 15.00uur.
● Voor Schar en Bot geldt tijdens deze wedstrijd een minimum maat van 23 cm!
● Bij ter meting aangeboden ondermaatse vis wordt de lengte van deze vis in mindering gebracht op de totaal gevangen lengte vis van
betreffende deelnemer.
● Vanaf +/- 15.30uur prijsuitreiking.
● Prijs: Eerste boot met grootste lengte gedeeld door aantal vissers.
● Prijs: Langste vis.
● Prijs: Bijzondere vangst.
● Aas: men dient zelf voor aas te zorgen, aaskeuze vrij.
○ Introducee(s) op eigen boot.
● Uiterlijke datum opgave ()
● Uiterlijk 18april 18.00 uur bericht bij niet doorgaan van deze wedstrijd op de website van de Eemsvissers en via een -e-mail.
SLUITINGSDATUM INSCHRIJVEN 15 APRIL 2019
"De Eemsvissers"
Copyright © 2015/2019 De Eemsvissers.