Wie:          Visvereniging Eemsvissers
Wat:          Gezamenlijke Viswedstijd
Waar:        Eems en Dollard
Wanneer:  Zaterdag 15 december 2018

Aanvullende informatie t.a.v. viswedstijd:

1.Tijdbalk
  a. Zaterdag 01 december: uiterlijke datum opgave.
  b. Vrijdag 14 december 18:00: bericht doorgang wedstijd.
  c. Zaterdag 15 december.
        i.   08:30 Kantine Neptunes open.
        ii.  09:00 Inschrijven, koffie, ondertekenen afstandsverklaring, betalen inschrijfgeld en uitleg wedstijd reglement.
        iii. 09:30 Vertrek uit haven.
        iv. 11:00 Aanvang vissen.
        v.  15:30 Einde vissen.
        vi. 17:00 Prijsuitreiking.
        vii.18:00 Afsluiting.

2.Regels
a. Inschrijfgeld voor niet leden Eemsvissers of Zeenon: 5€
b. Twee hengels p.p. max 2 haken per hengel.
c. Aassoorten zijn vrij, deelnemers dienen hier zelf voor te zorgen.
d. Alleen vis die minimaal aan de gestelde maat voldoet wordt bij terugkomst in haven gemeten.

3.Prijzen
a. Boot met grootste lengte gemeten vis gedeeld door aantal vissers op de boot.
b. Grootste vis.
c. Bijzondere vangst.

4.Overig
a. Voor deze dag zijn tijdelijke ligplaatsen gratis beschikbaar, info via de voorzitter van de Vereniging Dhr Schuil    
     (0599-14278) of Dhr Gerritsma (06-21868825).
b. Getij Delfzijl 15 december: laag 10:30/hoog 16:30.
c. Indien door weersomstandigheden wedstrijd niet doorgaat dan is 12 januari 2019 uitwijkdata.
d. Voor leden van onze vereniging die als opstapper mee willen: graag een oproepje op ons forum plaatsen.
    Wanneer leden met boot plek hebben kunnen zij dit op dezelfde wijze kenbaar maken en reageren.


Opgave voor de wedstrijd klik op deze link:

Zaterdag 15 december 2018.
Gezamenlijke Viswedstijd

"De Eemsvissers"
Copyright © 2015/2018 De Eemsvissers.